Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce DOUBRAVICE (okr.Strakonice)

foto   

         Doubravice Strakonická má ve svém názvu, na rozdíl od většiny
    obcí, dvě slova.  Přídavné jméno Strakonická proto, aby mohla být     odlišena od své jmenovkyně, která se také nachází v našem             strakonickém  okrese, totiž Doubravice Volyňské. Kromě těchto         dvou je v současné době na území naší republiky dalších 18                 vesnic stejného jméne, takže v místopisném slovníku Králoství         českého můžeme najít Doubravic rovných 20.
        Původ jména Doubravice není přesně znám. Podle některých         hisotriků založili tuto obec bratři jménem Doubravové, podle             jiných daly spíše podnět k tomuto názvu rozsáhlé lesní porosty, někdy taky nazývané Doubravy, které v dřívějších dobách pokrývaly velkou část území našeho státu.
           

 

Historie obce

 Připravili jsem pro Vás  nový článek o  historii naší obce.

TJ Sokol Doubravice

Připravili jsem pro Vás nové články o našich fotbalistech

Přírodní rezervace

Připravili jsme pro Vás nový článek  o přírodní rezervaci Kovašínské louky.


Památky

Připravili jsem pro Vás nový článek o památkách v naší obci.

SDH Doubravice

Připravili jsem pro Vás nový článek o činnosti a historii místního hasičského sboru.   Nové články

Novinky

Veřejná vyhláška Zde.
Záměr výpůjčky pozemku Zde.
Návrh rozpočtu na rok 2017  Zde.
Veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu (uzavření silnice mezi Doubravicí a Lažany z důvodu pokládání nového povrchu od 7.11. do 20.11. 2016) vyhláška a mapa.
Návrh rozpočtu SMOOS 2017 Zde.
Pozvánka k jednání zastupitelstva dne 8.11.2016 Zde.
Sběrný den odpadů DOUBRAVICE 12.11.2016 Zde.
Sběrný den odpadů NAHOŠÍN 12.11.2016 Zde.
Zápis z konání zastupitelstva 9.9.2016 Zde.
Záměr pronájmu POHOSTINSTVÍ Zde.
VOLBY do zastupitelstev krajů - Oznámení o konání voleb
VOLBY do zastupitelstev krajů - Jmenování zastupitele OVK
VOLBY do zastupitelstev krajů - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Změna č. 1 územního plánu
Pozvánka k jednání zastupitelstva dne 17.6.2016 Zde.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
Svazek obcí blatenska:  Závěrečný účet SMOOS  za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2015
DSO Radina: Závěrečný účet DSO Radina za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2015
Místní poplatky za rok 2016 Zde.
Obec Doubravice: Závěrečný účet obce Doubravice za rok 2015, Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2015, Zprává o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, Rozvaha k 31.12. 2015, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu....
Svazek obcí blatenska: SOB - hodnotící zpráva 2015, SOH - komentář k hodnotící zprávě, FIN výkaz plnění rozpočtu SOBu za rok 2015, Audit SOBu za rok 2015.
Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2015 Zde.
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2016  Zde

Další novinky

počítadlo.abz.cz

Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting